​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

​Nyeste dagsorden/referat hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde​​

Vamdrup Boligselskab

Tilmeldte: Egon Jensen, Ingrid Petersen, Hans Jacob Ravn Petersen, Helle Latter, Poul Erik Nielsen, Ingvard J Iversen, Hanne Mikkelsen, Rikke Autzen

Hanne Mikkelsen var med pr. telefon

DAGSORDEN:

0.

1.Gennemgang og godkendelse af

referat nr.436

​​

2.Fibernet fra Ewii

3.Nybyggeri

4.Vamdrup Fjernvarme

5.Skadedyr på Åbakken

6.Beboerhenvendelse

7.Effektivisering


8.Nyt fra drift og administration


9.Evt.

Mødet sluttede ca. kl. 1200

​DAG. ÅR BLAD NR.437

Mandag den 04-10-2021 kl.1000

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

BESLUTNING:

Ad. 0 Intet

Ad. 1 Referat nr. 436 blev gennemgået og godkendt.

Følgende ting, der skal følges op på/er lavet:

Kommunen har ikke en løsning på problemer med håndtering af mælkekartoner og farligt affaldskasser i boligblokke lige nu.

Lejerne kan selv afleverer mælkekartoner m.m. på genbrugspladsen.

Miele har været på besøg. Vaskemaskinerne på Grønvang kører med 3 skyl.

Det er problemer med sæberester i vaskemaskinerne på Grønvang. Derfor blev det besluttet, at lejerne fra den 1/12-2021 kun må bruge flydende vaske- og skyllemiddel i vaskemaskinerne i vaskeriet på Grøn-vang. Lejerne får brev om dette.

Ønske om kroge til hoveddøre i afd.3. Vicevært undersøger muligheder.

Brunata har været på besøg. App skulle virke.

En lejer, som har modtaget klage over sin hund har sendt et brev til hovedbestyrelsen, som blev læst op, da lejer ikke mener, at klagen er berettiget..

Ad. 2 Ewii har fået adresseliste til sammenhold.

Ad. 3 Rejsegildet gik fint. Der var mange fremmødte. Forslag om åbent hus tages med på næste bygge-møde.

Ad. 4 Der er planlagt et møde med Vamdrup Fjernvarme den 1/11-21 angående Søndergade.

Ad. 5 Vicevært har tjekket arnested for skadedyr.

Det tyder ikke på, at der er problemer.

Retssag er sat til januar 2022. Advokaten, som har haft sagen er stoppet hos Szocska, men fortsætter sagen det nye sted, han er.

Ad. 6 En lejer hensætter stadigvæk cykeltrailer i opgang, selv om lejer har fået brev om dette.

Driften bliver derfor nød til at fjerne den.

Ad. 7 Intet nyt.​

Ad. 8 Kommunen har arbejdet med brud på Herredsvej. Der har været defekt vandlås på Egevej.

I forbindelse med vandskade i Ødis, har en affugter kørt i en periode. Gulvet er tørret, men gulvbrædderne buer nu. Taksator skal kigge på problemet.

Driften har lavet ferieplan for resten af året.

Kontoret holder lukket i uge 42 og evt. uge 52.

Det blev godkendt, at nuværende hjemmeside kører frem til den 1/9-2022, hvor ny hjemmeside er klar.

Ad. 9 Intet.