​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

​Nyeste dagsorden/referat hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde​​

Vamdrup Boligselskab

Tilmeldte: Egon Jensen, Ingrid Petersen, Hans Jacob Ravn Petersen, Helle Latter, Poul Erik Nielsen, Ingvard J Iversen, Hanne Mikkelsen, Rikke Autzen

​DAGSORDEN:

0.

1.Gennemgang og godkendelse af

referat nr.442

​​

2.Orientering om Ødis Byvej grund

3.Fibernet fra Ewii

4.Nybyggeri

5.Skadedyr på Åbakken​

6.Evaluering af afdelingsmøder i afd.1 og 3.

7.Beboerhenvendelse

8.Effektivisering

​​

9.Nyt fra drift og administration

10.Evt.

​Mødet sluttede ca. kl. 1200

​​DAG. ÅR BLAD NR.443

Mandag den 04-04-2022 kl.1000

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

​BESLUTNING:

Ad. 0 Intet

Ad. 1 Referat nr.442 blev gennemgået og godkendt.

Følgende ting, der skal følges op på/er lavet:

Driften følger op hos lejer, som mangler at rydde op i haven.

Driften er i dialog med forsikring om godtgørelse for en fuldafslibning af gulvet på Ødis Byvej efter ska-de, da gulvbrædderne buer. Driften rykke for svar.

Ingen afklaring angående skaden på ruden på Åbak-ken. Driften mener, at der var fejl i ruden fra start. Intet nyt.

Plan over drifts arbejde ønskes, for at få klarhed over, hvad der skal til, for at nå i mål. Intet nyt.

En lejer er generet af gennemkørsel af cykler og knallerter på stien fra Vestergade og stien ved Her-redsvej. Driften undersøger vej-retten. Driften har ikke kunnet finde noget om det. Lejer har selv hen-vendt sig til Vamdrup Skole, som ville orienterer eleverne. Vi gør ikke mere lige nu.

Lejer har afleveret nøgler til garage, da lejer ikke selv har bil.

Ad. 2 En fra Kolding Kommune orienterede om, at børnehaven i Ødis ønskede en del af vores grund til en passage til præstehaven. Bestyrelsen mener, det vil give mere støj for vores lejere, da der så vil være støj fra 3 sider.

Kolding Kommune vil undersøge støjniveauet og en løsning for dette m.m..

Ad. 3 Der er en ny mand fra Ewii på sagen. Vi af-venter at hører fra Ewii igen.

Ad. 4 Der var godt besøgt til Åbent hus.

Der er nogle fejl, der skal laves om.

Dette tages med på næste byggemøde.

Ad. 5 Det blev besluttet, at der skal køres en ud-sættelsessag.

​Ad. 6 Møderne gik godt.

Der var forslag til, at vi næste år holder afdelings-møderne sammen, for at spare tid m.m.

Det skal undersøges, hvad det vil koste at holde af-delingsmøderne et andet sted, hvor der ikke skal forberedes og ryddes op bagefter.

Ad. 7 En lejer har overgang i el-nettet. Driften har bestilt en elektriker til dette.

Ad. 8 Vi undersøger, om vi kan spare tid og penge, ved at holde afdelingsmøderne samlet og et sted, hvor vi ikke skal gøre klar og rydde op bagefter.

Bestyrelsen ønsker at revisoren kommer og gennem-går protokollen. Protokollen sendes til hovedbesty-relsen.

Ad. 9 Ødis Vandværk opkræver ekstra renoverings-opkrævning ved beboerne på 2000 kr. ca. 4 år frem fra 2022. Lejerne har fået brev om dette. Men besty-relsen syntes ikke, at beboerne selv skal betale det. Bestyrelsen besluttede, at denne udgift skal over driften.

Der lugter af røg på Grønvang i en bestemt opgang og kældergang.

Det blev bestemt, at lejerne i opgangen får et brev.

Ligeledes fjernes en bænk under bygningen, da rø-gen stiger til vejrs og ind af lejernes vinduer.

Der arbejdes på problemer med varmt vand i nogle af etagebygningerne på Grønvang.

Ad. 10 Intet.