​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

​Nyeste dagsorden/referat afdelingsmøde afd.1

VAMDRUP BOLIGSELSKAB
Referat, Afdelingsmøde i afd.1
Tirsdag den 22-06-2021 kl.1800
3F`s lokaler, Koldingvej 1, 6580 Vamdrup


DAGSORDEN:

1.Velkomst.


2.Valg af ordstyrer.

3.Valg af referent.

4.Bestyrelsens beretning ved afdelingens formand, Helle Latter.5.Orientering om driftsbudget 2021/2022
6.Fremlæggelse af afdelingens driftsbudget for året 2021/2022.

7.Godkendelse af driftsbudget 2021/2022.

8.Valg til afdelingsbestyrelse:


På valg er: Helle Latter
Poul Erik Pedersen
Poul Erik Nielsen


Samt valg af suppleanter.
9.Valg af repræsentantskabsmedlemmer:


På valg er: Poul Erik Pedersen
Lillian Johannsen


Samt valg af suppleanter
10.Afstemning om ændring af husorden


11.Afstemning om ændring i Vedligeholdelsesreglementet.12.Nye regler for tildeling af boliger.


13.Ændring af antenneafgift opkrævning.14.Indkomne forslag

15.Eventuelt


Referat udsendt d. 29-06-2021

Mødet blev afsluttet ca. kl.2045​

​32 tilmeldte, 4 udbud/kom ikke, 4 personale og

Martin fra Brunata.

​​

BESLUTNING:

Ad. 1 Helle Latter bød velkommen.

Der blev også budt velkommen til Martin fra Brunata, som vi havde inviteret til at fortælle om Brunatas App og tilgang via Brunatas hjemmeside. Man kan som beboer følge ens forbrug af vand og varme via Brunata App eller Brunatas hjemmeside. Dette gælder kun for i de områder, hvor Brunata læser af og laver forbrugsopgørelser.

I efteråret 2020 blev der sendt information ud til disse lejere.

Brunata kan kontaktes, hvis man har problemer ved oprettelse.

Vamdrup Boligselskab kan kontaktes, hvis man ikke kan finde sin udleverede kode, samt infomateriale.

Ad. 2 Ingvard Iversen blev valgt som ordstyrer

Ad. 3 Rikke Autzen blev valgt som referent

Ad. 4 Godaften og velkommen til beboermødet.

Min beretning gælder for 2 år, ikke at den bliver længere af den grund.

På grund af covid 19 har det ikke været muligt at afholde bestyrelsesmøde, og da vi januar havde planlagt et, måtte vi aflyse det pga restriktioner.

Men i februar 2020 afholdte vi et fællesmøde med afd 3, hvor vi forsøgte at få vores husorden til at matche hinanden.

Der har været et ønske om udestuer til dem, der ikke har i Vesterhavet og Tyrings Ager. Det er givet videre til hovedbestyrelsen og der regnes på det og indhentes tilbud, men derom kommer der forhåbentlig mere information på et senere tidspunkt.

Tak til driften og administration for et godt samarbejde og veludført arbejde i den forgangne tid med de vanskeligheder det har medført.

- Beretning blev godkendt.

​Ad. 5 Der var ikke afdelingsmøde sidste år på grund af Covid-19. Der kom en lovændring som betød, at hovedbestyrelsen kunne godkende budgettet 2020/2021, da stigningen var under 2%.

Hovedbestyrelsen har godkendt budgettet 2020/2021.

Ad. 6 Hanne Mikkelsen fremlagde driftsbudget.

Diverse udgifter og indtægter blev gennemgået.

Der bliver en huslejestigning på 2 kr. pr.m2 fra den 1/7 2021.

Selv om vi ikke har holdt afdelingsmøde i marts som normalt, blev varsling af huslejeforhøjelse udsendt før 1.april 2021.

Ad 7. Driftsbudget 2021/2022 blev godkendt.

Ad 8. Poul Erik Pedersen ønskede ikke genvalg.

Helle Latter ønskede genvalg og blev genvalgt.

Poul Erik Nielsen ønskede genvalg og blev genvalgt.

Ole Sandstrøm har pr. mail meddelt, at han fratræder afdelingsbestyrelsen med det samme.

Derfor skal der vælges 2 nye til afdelingsbestyrelsen.

Karen Marie Møllerskov blev valgt.

Tinna Margrethe Kristensen blev valgt.

Valgte suppleanter:

1.Bettina Nielsen

2.Vibeke Madsen

3.Heinz Osterhoff

Ad. 9. Poul Erik Pedersen ønskede ikke genvalg.

Lillian Johannsen ønskede genvalg og blev genvalgt.

Derfor skal der vælges 1 ny til Repræsentantskabet.

Betina Pedersen blev valgt.

Valgte suppleanter:

1.Vibeke Madsen

2.Bjarne Didriksen

3.Lis Osterhoff

Ad.10 Nye ændringer til husorden blev gennemgået/fremhævet.

Ny husorden blev godkendt.

Ad.11 Nye ændringer til vedligeholdelsesreglement blev gennemgået/fremhævet.

Ny vedligeholdelsesreglement blev godkendt.

​Ad.12 Pr.1/7 2019 skal hver anden ledige almene bolig tilbydes boligsøgende på den eksterne venteliste.

Ad.13 Pr. 1/4 2020 stoppede Vamdrup Boligselskab med at opkræve antenneafgift for Vamdrup Antenneforening. Det er nu lagt ud til beboerne selv.

Ad.14 Ingen forslag modtaget.

Ad.15 Der blev orienteret om, at vi senere igen vil indhente tilbud på renovering af badeværelser på Grønvang 13-18. Der er indhentet 3 tilbud. Lige nu er priserne for høje.

Der blev spurgt til presenning ved altaner på Hestehaven. Presenning er lejernes egne. Farven skal være blå, som de andre presenninger på Hestehaven.

Der blev orienteret om, at vi snart skal sorterer flere slags affald. Information om dette vil blive sendt ud senere. Vi afventer mere information fra kommunen.

Det blev nævnt, at affaldscontainerne på Åbakken lugtede.

En beboer ønskede, at beboere, der ikke vedligeholder deres haver, får en henvendelse fra Vamdrup Boligselskab.

Der var ønske om bedre information om, hvem(Vamdrup Boligselskab eller beboer) skal vedligeholde træværk m.m. i beboernes haver.

En stopper ved terrassedør skal der kigges på.

En vinduesliste hos beboer skal der kigges på.

Der blev snakket om renholdelse af altan i bo-perioden, som er med i den nye vedligeholdelsesreglement.

Helle Latter takkede for ro og orden.