​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

​​

Indkaldelse til alle beboerne i

Vamdrup Boligselskabs afd.1.

Indkaldelse til afdelingsmøde Vamdrup

Sendt ud den 20-05-2021

Tirsdag den 22.06.21 kl. 1800 i 3F´s lokaler, Koldingvej 1, 6580 Vamdrup

Dagsorden:

1.Velkomst

2.Valg af ordstyrer

3.Valg af referent

4.Bestyrelsens beretning ved afdelingens formand, Helle Latter.

5.Orientering om driftsbudget 2020/2021.

6.Fremlæggelse af afdelingens driftsbudget for året 2021/2022

7.Godkendelse af driftsbudget 2021/2022

8.Valg til afdelingsbestyrelsen:

På valg er: Helle Latter

Poul Erik Pedersen

Poul Erik Nielsen

- Samt valg af 3 suppleanter.

9.Valg af repræsentantskabsmedlemmer:

På valg er: Poul Erik Pedersen

Lillian Johannsen

- Samt valg af 3 suppleanter.

10. Afstemning om ændring af husorden.

11. Afstemning om ændring i vedligeholdelsesreglementet.

12. Nye regler for tildeling af boliger

13. Ændring af antenneafgift-opkrævning

14. Indkomne forslag.

15.Evt.

Forslag til dagsorden skal være kontoret, Grønvang 15, i hænde senest 14 dage før mødet.

Budget, forslag til ny husorden og ny vedligeholdelsesreglement bliver afleveret til alle beboere senest 8 dage før mødet. Medbring venligst alt materialet til mødet.

Vamdrup Boligselskab er vært for et lille traktement.

I bedes venligst tilmelde jer senest fredag den 18.06.21 kl. 1200 til boligselskabets kontor pr. mail: info@vamdrupboligselskab.dk, eller aflevere nedenstående talon.

Med venlig hilsen Vamdrup Boligselskab

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmeldingen til afdelingsmøde den 22.06.2021 kan også afleveres i kontorets postkasse, Grønvang 15, 6580 Vamdrup.

Tilmelding senest den 18.06.2021 kl.1200

Afd.: 1 Navn: _______________________________________________________

Adresse: ________________________________________Tlf.nr. ___________________

Mailadresse: _____________________________________________________________

Antal personer:______________________