​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

​Nyeste dagsorden/referat afdelingsmøde afd.1

VAMDRUP BOLIGSELSKAB
Referat, Afdelingsmøde i afd.1
Torsdag den 24-03-2022 kl.1800
3F`s lokaler, Koldingvej 1, 6580 Vamdrup


1.Helle Latter bød velkommen.

2.Ingvard blev valgt som ordstyrer.

3.Referent: Tinna M. Kristensen.

Der blev nydt smørrebrød og drikkevarer, som vi plejer.

4.Bestyrelsens beretning ved afdelingens formand, Helle Latter.

Formandens beretning:

Jeg skal jo berette lidt om, hvad der er sket siden sidst vi var samlet.

Først vil jeg præsentere bestyrelsen for afd. 1, som den ser ud lige nu.

Fra Vestergade har vi Poul Erik og Betina.

Fra Åbakken har vi Tinna og Bettina.

Karen Marie bor i Hestehaven, og fra Grønvang er John og Helle.

Siden sidste afdelingsmøde har vi været samlet 3 gange.

I november, hvor vi snakkede om hvilke ting vi gerne ville have lavet i den næste regnskabsperiode 2022/2023. Husk, at du som beboer altid er velkommen til at komme med ideer til udbedringer. Kontakt en fra bestyrelsen eller put en seddel i postkassen ved kontoret.

I januar talte vi om hvorvidt det skal tillades at have hund i alle rækkehuse. Som det er nu, er det kun tilladt i Ødis, på Åbakken og Tyrings Ager. Dette skal vi stemme om under indkomne forslag.

Her i marts mødtes vi lige kort for at tale om afdelingsmødet og hvad der er sket siden sidst.

Jeg vil sige tak til administration og drift for godt samarbejde. I har og kæmper godt under de givne forhold, kort sagt: I gør det sgu godt.

5.Fremlæggelse af afdelingens driftsbudget for året 2022/2023.

Hanne berettede om budgettet, og alt i alt ser det fint ud. Derfor vil der i år ikke komme en husleje stigning, men en nedsættelse, på 5,00 kr, pr. m2 /pr. år.

6.Godkendelse af driftsbudget 2022/2023.

Budgettet godkendes.

7. Valg af afd. Bestyrelsen:

-På valg:

John H. Thomsen

Tinna M. Kristensen

Bettina Pedersen

Bettina Nielsen.

Alle modtog genvalg.

-Valg af suppleanter blev:

Karsten Osterhoff

Vibeke Madsen

Heinz Osterhoff

​Valg til repræsentantskabet:

-På valg:

Karin Dahl

Erik Lynggaard

Erik Knudsen

Alle modtog genvalg

-Valg af suppleanter blev:

Lis Osterhoff

Ann Hundebøl

8.Der har været stillet forslag om at sammenlægge afd. 1 og afd. 3. Dette blev nedstemt til afdelingsmødet i afd.3 den 23/3 2022.

9. Der skulle drøftes el-lade standere på parkeringspladserne i boligforeningen. Det var bred enighed om at ejere af elbiler, selv må sørge for oprettelse af standerplads. Men det er et emne der fremad vil blive drøftet, hvert år.

10. Ingvard berettede om ændring af råderet i forhold til hvidevarer. I de boliger hvor man selv må opstille opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler, skal man fremadrettet udfylde en ansøgningsblanket. Blanketten udleveres og afleveres på boligkontoret.

Ved udskiftning til ny opvaskemaskine, skal man sikre at den har aquastop, og der skal sættes en plastikbakke under opvaskemaskinen. Der har været enkelte vandskader i forbindelse med opvaskemaskiner, derfor nye tiltag. Det er beboerens egen forsikring der skal dække en evt. vandskade.

-Der var enighed om at godkende ændringen.

11. Indkomne forslag:

Afdelingsbestyrelsen stillede forslag om, at der i rækkehusene på Egevej, Herredsvej, Grønvang og Vestergade, kan søges om tilladelse til at holde en hund.

-Dog vil der være krav om, at beboer har hundeforsikring og at hunden er registreret ved boligselskabet. Ejer man en hund, skal man selv kunne passe hunden, samle op efter hunden og ligesom reglerne er nu, skal hunden altid, udendørs føres i snor. Overholdes reglerne ikke, kan tilladelsen til at have en hund, annulleres af boligselskabet.

-Der opnås ikke enighed om dette, derfor vil der komme en urafstemning blandt beboerne.

12. Eventuelt

-Fra rækkehusene på Vestergade, stilles der forslag om overdækning til bilerne. Der er ikke tale om garager eller carporte. Find blev valgt til, at undersøge hos beborene i Vestergade, hvor stort behovet er. Der afventes yderligere.

-Åbakken har ønske om, at der kommer mere sand i sandkassen, da det ikke er hensigtsmæssigt for små børn, med den høje sten kant. Der aftales at fylde sand i sandkassen.

-Hestehaven og Søndergade har fortsat problemer med fuger i vinduer/døre. Dette er der gang i at udbedre, Ingvard er på sagen.

Helle Latter takker for god ro og orden.


Referat udsendt d. 06-04-2022

Mødet blev afsluttet ca. kl.2045​

​​