​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

​Nyeste dagsorden/referat afdelingsbestyrelsesmøde afd.3

Referat AFDELINGSBESTYRELSESMØDE afd.1 og afd.3

VAMDRUP BOLIGSELSKAB

Indkaldt: Afdelingsbestyrelsen i afd.1 og afd.3

Fraværende: Bettina Pedersen

DAGSORDEN:

1.Velkomst

2.Valg af referent

3.Ønskede rettelser til husorden​

4.Ønskede rettelser til vedligeholdelsesreglement.

5.Evt.

Mødet sluttede ca. kl.1200

​DAG. ÅR

Torsdag den 13-02-2020 kl.1000

Kontor, Grønvang 15,6580 Vamdrup.

BESLUTNING:

Ad. 1. Helle Latter bød velkommen

Ad. 2. Ole Sandstrøm

Ad.3. Rettelser til husorden for afd.1 og afd.3 blev gennemgået.

Ad.4. Rettelser til vedligeholdelsesreglement blev gennemgået.

Ad.5 Intet