​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

​Nyeste dagsorden/referat afdelingsbestyrelsesmøde afd.3

Referat AFDELINGSBESTYRELSESMØDE afd.1 og afd.3

VAMDRUP BOLIGSELSKAB

Indkaldt: Afdelingsbestyrelsen i afd.1 og afd.3, Hovedbestyrelsen, samt Hanne Mikkelsen og Rikke Autzen

Margit Jensen fra BDO var med til mødet.

Fraværende: John H Thomsen og Ingrid Krauthammer.

DAGSORDEN:

1.Velkomst

​2.Valg af dirigent

3.Valg af referent

4.Gennemgang af regnskaber 2020/2021

5.Evt.

​DAG. ÅR

Mandag den 15-11-2021 kl.18 00

Fælleshuset, Vestergade 76.

BESLUTNING:

Ad.1. Egon Jensen bød velkommen til mødet.

Ad.2. Helle Latter blev valgt til dirigent.

Ad.3. Rikke Autzen blev valgt til referent.

Ad.4. Margit Jensen gennemgik nogle af de vigtigste punkter i regnskabet.

Både afd.1 og afd.3 har et overskud.

Ad.5 Intet.