​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

​Nyeste dagsorden/referat afdelingsbestyrelsesmøde afd.1

Referat AFDELINGSBESTYRELSESMØDE afd.1.

VAMDRUP BOLIGSELSKAB

DAGSORDEN:

​​

1. Velkomst

2. Valg af referat.

3. Afdelingsmødet den 24/3 2022

4. Nyt fra afdelingen

5. Formandens 5 minutter:

​​

​Referat afdelingsbestyrelsesmøde, Vamdrup boligselskab afd. 1

d. 19/5 2022

Deltagere:

Helle Latter, Betina Pedersen, Bettina Nielsen, Poul Erik Nielsen, Karen Marie Mølleskov, Tinna M. Kristensen.

Afbud: John Thomsen

1.  Helle Latter bød velkommen til deltagere

2.  Valg af referent blev Tinna M. Kristensen

3.  Afdelingsmødet d.24/3 2022 blev vendt, det var overordnet et godt møde, budget og økonomi blev godkendt.

4.  Hestehaven:

Døre skulle males udvendigt, kun blevet malet for oven? Dette gives videre til viceværterne

Der ønskes en tørresnor, er det en mulighed? Dette gives videre til viceværterne

Beboerne på Hestehaven kunne godt tænke sig, en pavillon, hvor havebord og stole står? Da der skal afsættes beløb af til en pavillon, skal ønsket sendes skriftligt til boligselskabet, da det skal med på budgetmøde.

Hvornår skal der repareres sokkel? Det er på budgettet, men det er en langsommelig affære, der skal tages af flere omgange. Derfor kommer det til at kræve tålmodighed.

Der er ikke sket noget i forhold til tætningslister af utætte vinduer? Dette gives videre til viceværterne.

Hvordan skal man komme af med storskrald på Hestehaven, kan der opsættes container? Nej, storskrald skal man selv bortskaffe.

Andre områder: Intet nyt.

5.  Ang. Afstemning om at holde hund på Vestergade, Herredsvej (ikke ungdomsboligerne), Egevej og rækkehusene på Grønvang. Har hovedbestyrelsen bestemt, at det kun er beboerne i de berørt områder der har ret til at stemme. Flertallet bestemmer.

Dette stilles der spørgsmål til, da det kan udelukke andre beboere i boligselskabet fra at kunne flytte. F.eks. Fra Åbakken hvor rækkehusene er i flere planer, og man så får behov for at bo i et plan, men man må ikke få sin lille hund med. Beboere er på den måde stavnsbundet, hvis det bliver et nej til, at holde en lille hund. Der ændres ikke på hovedbestyrelsens afgørelse.

Næste afd. Bestyrelses møde er d. 11/8 2022, sted ukendt, på nuværende.