​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

Beboerindflydelse

Vamdrup Boligselskab har som alle andre boligselskaber en organisationsplan hvor beboerdemokratiet er et meget vigtigt led. Det vil sige at du sammen med de øvrige beboere i selskabet har muligheden for, hvis du vil, at være medbestemmende omkring driften og udviklingen i selskabet.
Det er beboerne selv der træffer afgørelser om vigtige forhold i deres boligafdeling.
Hver afdeling har en afdelingsbestyrelse bestående af beboere fra afdelingen.


Bestyrelsen tager sig af ideer og andre henvendelser fra de øvrige beboere i afdelingen samt henvendelser fra selskabet.


Der afholdes hvert år beboermøde i din afdeling, hvor du frit kan møde op og give din mening til kende med så vidt små som store ideer eller eventuelle problemer. Det er på beboermødet der er valg til afdelingsbestyrelsen.


Øverste myndighed i selskabet er repræsentantskabet som består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne og Hovedbestyrelsen som har fem medlemmer som alle er beboere i selskabet.


Du kan læse mere om afdelingsbestyrelsen, bestyrelsen og repræsentantskabet i de vedlagte vedtægter.